Velika Britanija

UPORABA CELOSTNEGA KURIKULA ZA OZAVEŠČANJE, SPREMINJANJE STALIŠČ IN PROMOCIJO SODELOVALNIH DEJAVNOSTI

ZA OHRANJANJE DOBROBITI IN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA UČENCEV, DRUŽIN IN SKUPNOSTI

DR. ANN-MARIE HOUGHTON – DIREKTORICA REAP (RESEARCHING EQUITY, ACCESS AND PARTICIPATION) IN PREDSEDNICA SVETA ŠOLE LOYNE


Kontekst

Specialistična šola Loyne, ki se nahaja v Lancastru na severozahodu Anglije, je vse od leta 2008 prepoznana kot izjemna javna specialistična šola za učence s težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju ter s kombiniranimi motnjami, stare od 2 do 19 let. Naše vrednote in namen so povzeti v besedah naše ravnateljice, ki pravi: »Naša izjava o poslanstvu ‘Sodelovati in ceniti dosežke’ povzema bistvo našega cilja. Naše vodilo je kar najbolj povečati življenjske priložnosti za vse naše učence. Kot navzven usmerjena šola pa skozi raziskovanje in medšolsko podporo ter usposabljanje prevzemamo skupno odgovornost za širšo skupnost oseb s posebnimi izobraževalnimi potrebami.«

Temelj našega celostnega kurikuluma, ki vključuje pozitivne sodelovalne odnose z našimi družinami, zdravstvenimi in s socialnimi delavci ter z našo lokalno skupnostjo, vključno z zaposlovalci, je ‘sodelovanje’. ‘Ceniti dosežke’ pa spodbuja vse, da prepoznajo in cenijo dosežke »‘naših učencev’; ne glede na to, kako majhni so in v kateri sferi njihovega življenja se pojavljajo, saj vsak izmed njih kaže edinstven potencial otrok« (ravnateljica).

Nameni in cilji našega celostnega kurikuluma prežemajo namene in cilje za učence, družine, osebje in člane sveta šole (ki so neplačani člani skupnosti, ki delijo svoje strokovno znanje in podpirajo strateško usmeritev šole). Cilji, ki so še posebej relevantni za socialne inovacije, so:

• pozitivno sodelovanje z lokalno in s širšo skupnostjo z namenom prepoznavanja priložnosti za inkluzijo v njenem najširšem pomenu;

• privzemanje inovativnih načinov za izboljševanje kakovosti poučevanja in učenja ter za omogočanje ekstrakurikularnih dejavnosti;

• spodbujanje učenja za življenje skozi izkušnje, ki spodbujajo in ohranjajo čustveno zdravje in dobrobit.

Vodenje hotela za en dan in spreminjanje prepričanj

V času od objave Poročila komisije za pregled stanja izobraževanja za hendikepirane otroke in mladostnike v Angliji (Poročilo Warnock) (1978) do sprejetja Zakona o enakosti (Equality Act 2010) in njegovih posledic za edukacijske politike je prišlo do mnogih sprememb. Zamikanje zavedanja, stališč in priložnosti za osebe s posebnimi potrebami se odvija postopoma in še ni končano. Mladi s posebnimi izobraževalnimi potrebami, ki obiskujejo našo šolo, in njihove družine še vedno izkušajo veliko izzivov v izobraževanju in življenju. Čeprav fizične ovire, povezane z okoljem, omejujejo nekatere mladostnike, morda največjo oviro predstavljajo stališča, ki izhajajo iz pomanjkanja ozaveščenosti in v nekaterih primerih iz pomanjkanja živetih izkušenj, ki izhajajo iz poznavanja oseb s posebnimi potrebami.

Kot večina staršev in skrbnikov tudi naše družine želijo najboljše za svoje otroke in cenijo pozitivne, afirmativne življenjske izkušnje, ki jih pridobijo s celostnim kurikulumom v naši šoli. Starši pa se srečujejo tudi z izzivi, kot je na primer obed v restavraciji ali odhod na počitnice, negotovostmi, ki izhajajo iz nepoznavanja odzivov drugih ljudi na težave njihovega otroka ali na nekatera njegova vedenja, povezana z njegovimi posebnimi potrebami, občutki, da so obsojani, ker ne znajo nadzorovati svojega otroka, ali celo z neodobravanjem, ker so se odločili, da bodo otroku omogočili pravice do bivanja in delovanja v svetu. Ti izzivi so pogosto skriti, starši pa se z njimi spopadajo sami. Ker je družine treba ozaveščati, podpirati, treba pa se je tudi spopasti z izolacijo, v kateri se znajdejo nekatere izmed njih, in jim omogočiti, da proslavijo svoje in otrokove dosežke, ter jim ponuditi vzajemno podporo, šola ponuja tedenske pogovore, predavanja za starše, pastoralno, govorno in jezikovno podporo ter napotitev na druge institucije.

Priprava naših mladostnikov, včasih pa tudi njihovih staršev, na življenje se začne, takoj ko se pridružijo šoli. Skozi fokus na čustvenem zdravju in dobrobiti se učenci v okviru dneva dejavnosti, ki se odvija enkrat na semester, osredinjajo na Pet načinov do dobrobiti. Razvijanje socialnih spretnosti za interakcijo in komunikacijo je vpeto v kurikulum in na primer vključuje:

• priložnosti za vključevanje – socialno in akademsko;

• učenje zunaj učilnice od 2. do 19. leta;

• obiske lokalne skupnosti z namenom dostopanja do prostočasnih/nakupovalnih objektov, npr. obisk tržnice Univerze v Lancastru z namenom prodaje izdelkov, ki so jih izdelali v sklopu podjetniških dejavnosti v šoli;

• usposabljanje za potovanje za učence, starejše od 16 let;

• prostovoljsko udejstvovanje učencev, ki so prejeli nagrado Duke of Edinburgh v skupnosti (letos so prostovoljstvo opravljali v enem izmed domov za starejše).

Čeprav se preostanek te študije primera osredinja na priložnosti za delovne izkušnje, ki jih pripravljamo in ponujamo, je pomembno poudariti, da sodelovanje znotraj in zunaj šole ne pripomore le k ozaveščanju in izzivanju stališč in prepričanj naših učencev in njihovih družin o tem, kaj lahko dosežejo, ampak tudi preoblikuje stališča in mnenja zaposlenih, ki imajo priložnost delati z našimi mladostniki.

Sodelovalni pristop

Mladostnike podpiramo pri udeleževanju v širokem razponu dejavnosti za učenje, povezano z delom (UPD), ki vključuje tudi na šoli osnovano zaposlovanje, ki obsega postopke prijave, novačenja, presoje in plačila. Gre za zaposlitve, kot so igralni prijatelji, IT-tehniki in čistilni pomočniki, ali pa za izpogajane namestitve v lokalnih trgovinah za pomoč pri polnjenju polic, učenje o prehranski higieni, kuhanju, avtomobilski mehaniki, lesarstvu ali hortikulturi, ki podpirajo prihodnje dejavnosti, povezane z delovnimi izkušnjami.

Dan prevzema hotela Holliday Inn (The Holliday Inn Takeover Day) je bil dejavnost, ki je prejela veliko pozornosti in ki prikazuje prednosti socialne inovacije, ki vključuje sodelovanje na organizacijski in – kar je še pomembneje – na individualni ravni. Več informacij je mogoče najti v Facebookovi objavi1, ki vsebuje tudi povezavo na radijski intervju, ki ga je z dvema učiteljicama opravil eden izmed naših učencev, ki na radijski postaji Beyond Radio deluje kot prostovoljni didžej, lahko pa si ogledate tudi fotografije s tega dogodka2.

Proces učenja

Prevzem hotela predstavlja kulminacijo nabora UPD-priložnosti, za mladostnike pa predstavlja del individualiziranega programa za pripravo na prehod iz šole. Učne priložnosti so bile prepoznane in mapirane glede na individualne zahteve, obsegale pa niso le veščin, ki so neposredno povezane z delovno izkušnjo, ampak tudi razvoj komunikacije, samozavesti, samozaupanja, vztrajnosti, občutka uspeha in veščin timskega dela. Za nekatere starše in skrbnike je ta inovacija prinesla tudi spremembe v pričakovanjih, ki jih imajo do svojega sina ali hčere. Nekateri si nikoli niso niti mislili, da bodo na voljo delovne izkušnje ali da bo njihov otrok premogel dovolj samozavesti ali odpornosti, da bi se vključil v tako odmevno in dinamično družbeno dogajanje. Za šolsko osebje pa je učenje vključevalo ozaveščanje o organizaciji dela in načrtovanju dogodkov pa tudi boljše poznavanje gostinske in hotelirske industrije. Za hotelsko osebje je bil rezultat ozaveščanje o posebnih potrebah in izboljševanje komunikacijskih veščin, ki podpirajo sodelovanje z javnostjo. Kar pa zadeva širšo skupnost, ki je slišala za inovacijo, upamo, da so se spremenili njihovi pogledi na to, kaj mladostniki s posebnimi potrebami zmorejo.

Večagencijski pristop

Sodelovanje je ključen element našega dela v celoti, saj bogati naše učne izkušnje in ponuja podporo mladostnikom, pogosto pa vodi tudi do učenja in profesionalnega razvoja vključenih zaposlenih. Dan prevzema je vključeval začetna pogajanja glede namena in želenih izidov za posamezne mladostnike, zaposlene in vključeni organizaciji. Zanašali smo se na pozitivna delovna razmerja, ki cenijo prispevek vseh vključenih in ki so jih aktivno podpirali vodstveni delavci, ki prepoznavajo prispevek teh dejavnosti za strateške cilje svoje organizacije ter cenijo čas in sredstva, ki jih terja organizacija takšnega dne.

Javni odziv

Odziv osebja iz hotela Holliday Inn je tipičen odziv javnosti, s katero sodelujemo. Nekateri oklevajo ali so celo skeptični, medtem ko drugi v odnos vstopajo z dobrimi namerami in s prepričanjem, da pomagajo mladostnikom. Na koncu jih veliko spozna, da so podcenjevali spretnosti in zmožnosti mladostnikov, in presenečeno ugotovijo, da so iz izkušnje odnesli več kot samo dober občutek. Kot smo upali in nameravali, smo pripomogli k ozaveščanju javnosti o posebnih potrebah in spremembi stališč javnosti do oseb s posebnimi potrebami, s tem pa širše koristi izobraževanja delimo tudi zunaj šolskih vrat.

Načrti in nadaljnji razvoj

Načrtujemo ponovno izvedbo takšnega dne, hkrati pa si želimo tudi razširiti razpon zaposlovalcev, ki so pripravljeni delati z nami, da bi učencem in zaposlenim omogočili priložnosti za izboljšanje njihove dobrobiti, zato se povezujemo z novimi ljudmi, ki so aktivni v fizičnem smislu in tudi v njihovi zavezanosti socialnim inovacijam, opazujemo nova okolja in načine, na katere drugi pristopajo k delovnim praksam, ter spoštujemo neizmerne koristi učenja od drugih in dajanja drugim. Nadaljnji načrti vključujejo tudi razvoj organizacijskega pristopa kot modela dobrih praks za druga edukacijska okolja ter razvoj akreditiranih poti v svet dela, kar vključuje tudi pripravništvo ob podpori.


1. https://www.facebook.com/loynespecialistschool/posts/992907544180419

2. https://www.facebook.com/HolidayInnLancaster/posts/1794488020581431

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.