Slovenija

PRAVIČNA TRGOVINA V SLOVENIJI

ŽIVA LOPATIČ – VODJA TRGOVINE 3MUHE


Po definiciji Svetovne pravičnotrgovinske organizacije (WFTO) je pravična trgovina trgovinsko partnerstvo, ki temelji na dialogu, transparentnosti in na spoštovanju ter si prizadeva za večjo enakopravnost v mednarodni trgovini. Prispeva k trajnostnemu razvoju, in sicer tako, da ponuja boljše pogoje prodaje ter zagotavlja pravice marginaliziranih proizvajalcev in delavcev, predvsem iz ekonomsko manj razvitih dežel. Organizacije, ki se ukvarjajo s pravično trgovino in ki jih podpirajo potrošniki, se aktivno vključujejo v podpiranje proizvajalcev, ozaveščanje in vodenje kampanj za spremembe v pravilih in praksi konvencionalne mednarodne trgovine. Pravična trgovina pa je tudi več kot samo trgovina. S svojim delovanjem dokazuje, da je večja pravičnost v svetu mogoča, osvetljuje potrebo po spremembi pravil in delovanja konvencionalne trgovine ter kaže, kako lahko uspešno poslovanje ljudi postavlja na prvo mesto ter tako zmanjšuje revščino, se bori proti podnebnim spremembam in gospodarskim krizam.

Delovanje pravične trgovine v svetu in Sloveniji ni omejeno samo na izmenjavo dobrin; to je le posledica delovanja gibanja, ki se s svojimi aktivnostmi trudi osvetliti nepravilnosti in nepravične prakse, ki so del našega vsakdana, ter ponuditi drugačno možnost udejstvovanja posameznika v mednarodni trgovini. Gibanje za pravično trgovino je svoje delovanje začelo kmalu po drugi svetovni vojni v Združenih državah Amerike, kjer so začeli kupovati ročna dela iz Puerto Rica in sodelovati z revnejšimi skupnostmi z juga. Prva pravična trgovina (Fair Trade Shop) se je odprla leta 1958 in je prodajala prav te izdelke. V Evropi je tovrstno delovanje začela organizacija Oxfam okoli leta 1950 in leta 1964 ustanovila prvo pravično trgovinsko organizacijo (Fair Trade Organisation). Leta 1969 se je odprla pravična trgovina na Nizozemskem (Third World Shop). Prav te trgovinice, ki so ponujale izdelke proizvajalcev iz revnejših predelov sveta, so igrale ključno vlogo v razvoju gibanja za pravično trgovino. Že takrat niso bile samo trgovine, ampak tudi kanali ozaveščanja in aktivnega delovanja. Med letoma 1960 in 1970 so se začeli povezovati tudi proizvajalci iz Azije, Afrike in iz Latinske Amerike ter se povezali s pravičnimi trgovinami na svetovnem Severu. Cilj ustanavljanja teh organizacij in povezovanja je bil doseči večjo enakost v mednarodni trgovini.

Od druge svetovne vojne do danes smo lahko opazovali velik razmah transnacionalnih korporacij, katerih osnovni cilj je ustvarjanje dobička in s tem oplajanje vloženega kapitala, pogosto z izkoriščanjem naravnih virov v državah svetovnega Juga, zniževanjem odkupnih cen surovin, s pritiskom na nadomestila za zaposlene ter z uničevanjem okolja, v katerem se surovine nahajajo ali pridelujejo. Kot odgovor na to se je začelo gibanje za pravično trgovino in razvoj sistema pravične trgovine, ki na prvo mesto postavlja dobrobit človeka in narave. Skladno s tem so se razvila tudi načela, po katerih deluje pravična trgovina. Ta so tudi v ozadju certifikatov FAIRTRADE®, ki ga od leta 1997 podeljuje FLO (Fairtrade International) za izdelke, in FTO, ki ga od leta 2004 organizacijam podeljuje IFAT (International Federation for Alternative Trade). Tema certifikatoma so se v zadnjih letih pridružili še drugi, ki so še zahtevnejši do proizvajalcev (Fair+, Equo e solidale) ali manj zahtevni do njih (Rainforest Alliance, UTZ) itn.

V Sloveniji smo se gibanju za pravično trgovino pridružili po letu 2000, najprej z ozaveščanjem in s sodelovanjem s proizvajalci iz držav Afrike, leta 2004 pa smo v Ljubljani odprli prvo trgovino, ki je prodajala izključno izdelke iz sistema pravične trgovine. Prve korake ozaveščanja o načinu delovanja in pomembnosti pravične trgovine so v Sloveniji naredili v organizacijah Umanotera in Društvo Humanitas, pozneje je bila ustanovljena zadruga, ki je skrbela za delovanje najprej ene, še pozneje pa dveh pravičnih trgovin v Sloveniji. V letu 2017 je ozaveščanje o gibanju in sistemu ter delovanje danes edine Pravične trgovine 3MUHE prevzel Zavod za pravično trgovino 3MUHE, ki ga je za ta namen ustanovilo Društvo Humanitas.

Osnovni namen delovanja Zavoda 3MUHE je širitev gibanja za pravično trgovino in ozaveščanje o tem, kako lahko deluje mednarodna trgovina na drugačen način – na način, ki ne vključuje niti izkoriščanja ljudi niti okolja, ampak uspe zagotoviti dostopnost eksotičnih dobrin, kot so: kava, kakav, sladkor, bombaž, banane idr. Temu v zadnjem času zaradi sprememb, ki se dogajajo v Sloveniji, dodajamo tudi širjenje obzorij o izkoriščanju delavcev (prekarne zaposlitve, vedno nižja vrednost dela, daljši delovniki, slabši delovni pogoji …) in okolja (prekomerno izkoriščanje naravnih virov, nepotrebno onesnaževanje …) na naših tleh ter poskušamo prek primerov izkoriščanja, ki se dogajajo v od nas oddaljenih krajih, pokazati, da se vedno več podobnih primerov dogaja tudi pri nas. Zato smo začeli aktivneje podpirati tudi lokalne proizvajalce, ki delujejo na način, ki ga zagovarja gibanje za pravično trgovino. Da bi s svojim delovanjem dosegli čim več Slovenk in Slovencev, uporabljamo več različnih kanalov komuniciranja – naš najpomembnejši kanal je gotovo Pravična trgovina 3MUHE v starem delu Ljubljane pa tudi spletna stran, družabna omrežja in e-novice, veliko pa predavamo tudi po šolah in organiziranim skupinam, hkrati pa pripravljamo tudi več večjih dogodkov, ki so odprti za javnost in na katerih predstavljamo delovanje gibanja za pravično trgovino, izdelke, narejene v sistemu, včasih pa tudi proizvajalce. V veliko pomoč pri širjenju informacij so nam tudi mediji, ki nemalokrat objavijo kak prispevek o različnih izdelkih, proizvajalcih, naših dogodkih ali o pravični trgovini na splošno.

Razmere v svetu in Sloveniji se hitro spreminjajo in tudi mi jim skušamo slediti, zato se v zadnjem času veliko ukvarjamo tudi z migrantskimi vprašanji, s prekomerno potrošnjo in z razvojem etičnega podjetništva v Sloveniji. Vedno pogosteje sodelujemo tudi v mednarodnih projektih ozaveščanja, se vključujemo v mednarodne organizacije, ki delujejo na podoben način kot mi, ter se povezujemo in sodelujemo s slovenskimi nevladnimi organizacijami in podjetji. V prihodnosti pa si, čeprav je pravična trgovina (Fair Trade) izključno civilna iniciativa, ki je nastala in deluje samo s podporo posameznikov, podjetij in nevladnih organizacij, želimo, da bi naše delovanje začeli še bolj podpirati tudi lokalna in nacionalna oblast, ki bi lahko več pravičnotrgovinskih izdelkov vključili v svoje vsakdanje aktivnosti ter tudi tako izkazali podporo neizkoriščanju ljudi in okolja. Vsi namreč skoraj vsak dan uživamo kavo, čaj, sladkor …

Delovanje pravične trgovine v Sloveniji in po svetu temelji na dveh preprostih načelih – neizkoriščanje in transparentnost. A ker je v osrčje svojega delovanja postavila zaščito proizvajalcev iz revnejših delov sveta, ki so najbolj izkoriščani, doživlja precej zavračanja bogatejšega dela sveta, ki se svojemu udobju in privilegijem preprosto ni pripravljen odpovedati. Kljub temu pa ji podpora ves čas narašča, izdelki iz sistema so vedno dostopnejši in vedno več je tistih, ki želijo od pravične trgovine profitirati. Če želimo to preprečiti, pa moramo poznati njeno delovanje in podpirati tiste, ki delujejo na način, kot je bila pravična trgovina prvotno zamišljena – transparentno.

Literatura

World Fair Trade Organisation. Pridobljeno s https://wfto.com/fair-trade/definitionfair-trade.


Naslovna slika: 3MUHE

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.