Finska

ODBOR ZA PRIHODNOST

JYRKI KATAINEN – PREDSEDNIK VLADE 2011-2015, PREDSEDNIK PARLAMENTARNEGA ODBORA ZA PRIHODNOST 2003-2007


Parlamentarno moč lahko delimo na zakonodajno in proračunsko, pri čemer je posebnost finskega parlamenta še obstoj t. i. vizionarske moči; za to je bil pred dvajsetimi leti ustanovljen poseben odbor za prihodnost. Ta je še vedno edini parlamentarni odbor na svetu, ki se ukvarja s prihodnostjo. Ocenjevanje družbenega vpliva tehnologije je samo ena izmed njegovih nalog. Drugod po svetu to nalogo opravljajo določeni odbori; običajno je to odbor za znanost in tehnologijo.

Položaj odbora za prihodnost se je po spremembah ustave leta 2000 ustalil in utrdil; danes je enakovreden drugim parlamentarnim odborom. Lahko bi rekli, da je bila za razvoj te institucije odločilna močna volja poslancev in poslank. Odbor za prihodnost imamo namreč lahko za eno redkih socialnih inovacij parlamenta samega.

Pobuda za organiziranje parlamentarnega dela za prihodnost in ustanovitev foruma za politike prihodnosti je prišla prek parlamenta. Kljub nasprotovanjem je poslanska večina po več letih zavzemanja za njegovo ustanovitev uspešno podprla pobudo. Že leta 1986 je 133 poslancev podpisalo pobudo za ustanovitev raziskovalne enote za prihodnost, ki naj bi bila del zakonodajnega telesa. Pobudo v obliki pisnega vprašanja so sicer obravnavali, toda do sprememb ni prišlo. Razprava se je nadaljevala in leta 1992 je 166 poslancev podalo predlog zakona, ki pa je bil zavrnjen. Takrat so ta projekt zavzeto podpirali poslanec Eero Paloheimo in Martti Tiuri, ki sta pozneje postala prvi vodje odbora. Čeprav predlog zakona ni bil sprejet, je ustavni odbor v izjavi potrdil, da je jasno, da na Finskem potrebujemo politiko prihodnosti ter dialog med vlado in parlamentom o dolgotrajnih problemih in rešitvah.

Leta 1992 je odbor menil, da bi morala vlada predložiti parlamentu poročilo o prihodnosti, in sicer z metodami raziskovanja prihodnosti narejeno študijo o bistvenih razvojnih potezah družbe in njenih razvojnih možnosti v prihodnosti. Hkrati naj bi vlada predlagala cilje, ki bodo družbo peljali v začrtano smer. Parlament je dal to nalogo vladi. Hkrati so ustanovili odbor, ki naj bi poročilo vlade obravnaval, in ga poimenovali Odbor za prihodnost.

Skladno s trenutnimi predpisi obravnava odbor za prihodnost različne parlamentarne dokumente in daje na zahtevo drugih parlamentarnih odborov mnenja o prihodnosti na njihovem delovnem področju. Odbor obravnava tisto, kar je povezano z dejavniki in modeli razvoja prihodnosti; obravnava raziskovanje prihodnosti in metodološka vprašanja tega raziskovanja in je tudi parlamentarno telo, ki ocenjuje družbeni vpliv tehnologij in tehnološkega razvoja; ima določen letni proračun, iz katerega pokrije naročene raziskave.

Glavna naloga odbora za prihodnost je pripraviti odgovor parlamenta na poročilo vlade o prihodnosti; zadnje poročilo je obravnavalo trajnostno rast in dobrobit. Kot druga naloga pa je še vedno ocenjevanje razvoja tehnologije. Avtonomija odbora se je v letih njegovega delovanja okrepila. Na začetku vsakega parlamentarnega obdobja odbor določi nekaj večjih vprašanj prihodnosti družbe, o katerih v sodelovanju z drugimi dejavniki pripravi poročilo. Nekatera od teh poročil pripravi parlament. Parlament je na primer obravnaval poročilo filozofa Pekka Himanena »Razvoj informacijske družbe« in poročilo »Prihodnost zdravja«, ki ga je pripravila raziskovalna skupina Univerze v Kuopiu pod vodstvom raziskovalca prihodnosti Osma Kuusija. Odbor je raziskoval tudi regionalni razvoj inovacij in socialnega kapitala. Poročila so bila deležna veliko pozornosti v medijih in živahna razprava o njih se še nadaljuje.

V zadnjih dvajsetih letih je odbor v vsakem parlamentarnem obdobju obravnaval v družbi močno prisotne teme, kot so: globalizacija, nove tehnologije, humano upravljanje z ljudmi in s stvarmi ter inovacije. Poleti leta 2006 – kot del stote obletnice Finskega parlamenta – je bil objavljen zbornik člankov o demokraciji leta 2100, za katerega so besedila prispevali mednarodni raziskovalci prihodnosti.

Leta 2017 je odbor dobil novo nalogo: priprava poročila Agenda 2030, s pomočjo katerega bodo nadzirali delo vlade za izpolnitev ciljev programa trajnostnega razvoja Združenih narodov.

Odbor za prihodnost je utrdil svoj položaj. Deležen je veliko pozornosti, na različne načine pa je že formiral tudi naslednike lastnega dela.


Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.