Finska

BREZPLAČNO ŠOLANJE

SONJA KOSUNEN – BIVŠA PARLAMENTARNA ASISTENTKA MINISTRA ZA IZOBRAŽEVANJE


Finsko izobraževanje po vsem svetu uživa dober ugled. Njegove značilnosti so naslednje:

• brezplačno šolanje;

• za vsakega otroka in mladostnika sta študij in učenje pravica in dolžnost;

• utemeljenost na nacionalnem učnem načrtu;

• regionalna izobraževalna administracija;

• močno zaupanje v učiteljeve sposobnosti;

• možnost za fleksibilno učno pot;

• visoka stopnja akademskih dosežkov po celotni državi.

Sistem temelji na dejstvu, da je izobraževanje rutinsko zagotovljeno vsem otrokom in mladostnikom, ki prebivajo na Finskem, ne glede na njihovo narodnost, spol ali družbeno, ekonomsko in kulturno ozadje. Administracija izobraževalnega sistema je prenešena na regionalno raven, hkrati pa je vsaka šola zavezana nacionalnemu kurikulumu. Našteto zagotavlja kakovostno izobraževanje po vsej državi, v vsakem mestu in vasi, ne glede na posebne lokalne okoliščine. Po koncu osnovnega izobraževanja ni nacionalnega preverjanja znanja in šole niso javno ocenjene. Učitelji se pri ocenjevanju učencev ob koncu osnovnega šolanja zanašajo na nacionalne smernice. Procesi prijavljanja in ocenjevanja so transparentni, enakopravni in neodvisni od kraja izobraževanja tistega, ki se prijavlja, saj so merila ocenjevanja jasna in določena za celotno državo.

Finski izobraževalni sistem nima slepih izobraževalnih ulic ali institucionaliziranih poti. Vsak učenec se lahko prijavi na višjo stopnjo nadaljnjega izobraževanja, ne glede na to, kje je končal osnovno izobraževanje, in je tja tudi sprejet, če prijavni postopek uspešno opravi. Izobraževanje je brezplačno. Tekma za študijska mesta temelji na sposobnostih, ne na osebnih poznanstvih, denarju ali na predhodnih odločitvah.

Finski obširni šolski sistem ponuja zelo dobro izobrazbo in 15-letniki, ki so šolanje končali redno, se v mednarodnih raziskavah znanja maternega jezika, matematike in znanosti uvrščajo izjemno visoko. Po koncu šolanja je nadaljnje izobraževanje dostopno in priporočeno vsem. Okoli 92 % (2009) učencev se odloči, da bo izobraževanje nadaljevalo v splošni srednji šoli ali poklicni šoli, kar jih pripravi na vstop v višje šole doma in po svetu. Tisti, ki šolanja ne nadaljujejo, imajo dostop do brezplačnih izobraževalnih alternativ.

Poklicno izobraževanje na Finskem predstavlja visokokakovostno in brezplačno obliko priučitve poklica. Vsebuje visokošolsko usposabljanje in tudi zunanje napotitve, učenci pa tako ob koncu šolanja pridobijo sposobnosti, ki so potrebne za prehod v poklicno življenje. Poklicno izobraževanje je enako priljubljeno kot splošne srednje šole; veliko tistih, ki končajo drugo stopnjo izobraževanja, nemudoma najde zaposlitev, medtem ko drugi nadaljujejo pot na višji ravni ali pa preidejo v univerzitetno izobraževanje.

Približno polovica tistih, ki konča osnovno šolanje, se odloči za splošno srednješolsko izobraževanje, ob koncu katerega se učenci udeležijo nacionalnega preverjanja znanja. Splošno srednješolsko izobraževanje je brezplačno. Izobraževanje lahko traja 2–4 let, odvisno od ritma posameznega učenca. Izobraževanje je sestavljeno iz predmetov, ki jih določa državni učni načrt, učenec pa ga lahko svobodno dopolni z izbirnimi predmeti.

Po koncu druge faze šolanja, tj. splošne srednje šole ali poklicnega izobraževanja, se učenec lahko prijavi na univerzo ali politehniko, kjer mora opraviti sprejemni izpit.

Izobraževanje je tudi na tej ravni brezplačno, študent pa ob koncu prejme univerzitetno ali politehnično diplomo. Uspešen študent ima pravico nadaljevati pot do diplome ali magisterija, ne da bi za to moral opraviti dodatne sprejemne izpite. Študij in diplomiranje sta brezplačna, kar predstavlja pomemben dejavnik pri privabljanju tujih študentov, da svoje izobraževanje opravijo na Finskem. V veliko mednarodnih razpravah z začudenjem gledajo na dejstvo, da je izobraževanje lahko hkrati brezplačno in zelo kakovostno.

Temeljni koncept je ta, da morajo vsi študentje, ki so enako nadarjeni in delavni, uživati enako podporo in da jim mora biti ponujena enaka možnost brezplačnega izobraževanja. Mladostniki lahko pri načrtovanju nadaljnjega izobraževanja poiščejo strokovno pomoč in se tako seznanijo z različnimi možnostmi. Finančna podpora je zagotovljena s sistemom študentskih subvencij; dejstvo, da je brezplačno tudi terciarno izobraževanje, je znak enakosti in pravičnosti v izobraževanju.


Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.