• Slovenija

  UVAJANJE HUMANEGA SKUPINSKEGA DELA V ZAPORE V SLOVENIJI

  PROF. DR. DRAGAN PETROVEC – PRAVNA FAKULTETA UNIVERZE V LJUBLJANI V zaporu lahko vodstvo obsojenemu predpisuje skorajda vsak korak, ki ga sme narediti. Enako lahko sankcionira vsako vrsto vedenja, ki se zdi neprimerno. Ker vseh primerov zakon ne more opredeljevati…

 • Slovenija

  MODEL STIČIŠČ DEMOKRACIJE V SLOVENIJI

  MAG. NATAŠA MOJŠKERC – SVETOVALKA V VARNI HIŠI TAMPERE IN DR. SLAVKO GABER – PEF UL V Sloveniji in drugod po svetu se zastavljajo vprašanja o prihodnosti demokracije. Za Slovenijo je pri tem še posebej zanimivo iskanje rešitve v smeri…

 • Slovenija

  UVEDBA MEDNARODNE MATURE (INTERNATIONAL BACCALAUREATE) V SLOVENIJI

  IVAN LORENČIČ IN JANEZ ŠUŠTERŠIČ – RAVNATELJA DRUGE GIMNAZIJE MARIBOR IN GIMNAZIJE BEŽIGRAD 1988 Začetek osemdesetih let prejšnjega stoletja je področje slovenskega srednješolskega izobraževanja zaznamovala uvedba usmerjenega izobraževanja, ki je predstavljalo veliko spremembo in odmik od ustaljenega modela srednješolskega izobraževanja.…

 • Slovenija

  PROGRAM MLADIH RAZISKOVALCEV

  CIRIL BAŠKOVIČ, DR. BORIS FRLEC, ERIK VRENKO – SNOVALCI IN NOSILCI RAZVOJA PROGRAMA MLADIH RAZISKOVALCEV Program Mladih raziskovalcev se je formalno začel s sklepom takratne Raziskovalne skupnosti Slovenije 9. julija 1985 in s prilagoditvami brez prekinitve traja še danes, torej…

 • Slovenija

  SLOVENSKI PLEBISCIT 1990 KOT SOCIALNA INOVACIJA

  MAG. VIKTOR ŽAKELJ – EKONOMIST, PUBLICIST IN NEKDANJI SLOVENSKI POLITIK Plebiscit razumem kot »odločitev ljudstva«, kot splošno ljudsko glasovanje, v našem primeru za samostojnost in neodvisnost takratne SR Slovenije, da bi lahko Slovenci skupaj z drugimi takratnimi prebivalci SRS postali…

 • Slovenija

  ZGODOVINSKA VLOGA ZSMS

  ANDREJ VERLIČ – NEKDANJI SEKRETAR ZSMS Pred skoraj tridesetimi leti, maja 1989, se svet na prvi pogled ni bistveno razlikoval od današnjega. Na ravni vsakdanjega življenja so ljudje prenašali podobne tegobe, se spoprijemali s podobnimi težavami, se veselili uspehov, celo…

 • Slovenija

  ABORTUS NA ZAHTEVO ŽENSKE

  DR. SARA ROŽMAN – VODJA ODDELKA ZA IZOBRAŽEVANJE IN RAZVOJ EUSA, DR. METKA MENCIN ČEPLAK – FDV UL IN DR. MILICA ANTIĆ GABER – FF UL Ko govorimo o razvoju reproduktivnih pravic v Sloveniji, moramo pogledati v našo polpreteklo zgodovino.…

 • Slovenija

  KRALJI ULICE, INOVATIVNO REŠEVANJE BREZDOMSTVA

  DR. ŠPELA RAZPOTNIK – SOUSTANOVITELJICA DRUŠTVA KRALJI ULICE Brezdomstvo je za slovenske razmere novejši pojav, s katerim smo se kot družba začeli spoprijemati od 90. let preteklega stoletja naprej (torej v tranzicijskih časih), v večjem obsegu pa na prehodu v…

 • Slovenija

  SIMBIOZA MED GENERACIJAMI ZA E-PISMENO SLOVENIJO

  TJAŠA SOBOČAN – VODJA PROJEKTOV V SIMBIOZI GENESIS Eden izmed najbolj perečih izzivov sodobne družbe je vsekakor hitro staranje prebivalstva, v katerem je vse več starih, ter s tem povezani izzivi (neaktivnost, osamljenost, večji zdravstveni izdatki, nesamostojnost, breme družbi) ter…

 • Slovenija

  DELO S STORILCI NASILJA

  GREGOR MEŠIČ – DRUŠTVO ZA NENASILNO KOMUNIKACIJO Društvo za nenasilno komunikacijo je nevladna organizacija, katere namen je celostno reševanje problematike nasilja. Temeljni cilj naših programov je povečanje varnosti žrtev nasilja in zmanjševanje posledic nasilja. Od ustanovitve leta 1996 naprej na…

 • Slovenija

  ZADRUGA STARA ROBA, NOVA RABA

  DR. LUNA J. ŠRIBAR – SOUSTANOVITELJICA IN PREDSEDNICA ZADRUGE STARA ROBA NOVA RABA Začetki Posredovalnica rabljenih predmetov se je sprva razvijala kot zaposlovalni projekt društva za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice. Iniciativa se je razvijala postopoma; nastajala in oblikovala…

 • Slovenija

  PRAVIČNA TRGOVINA V SLOVENIJI

  ŽIVA LOPATIČ – VODJA TRGOVINE 3MUHE Po definiciji Svetovne pravičnotrgovinske organizacije (WFTO) je pravična trgovina trgovinsko partnerstvo, ki temelji na dialogu, transparentnosti in na spoštovanju ter si prizadeva za večjo enakopravnost v mednarodni trgovini. Prispeva k trajnostnemu razvoju, in sicer…

 • Slovenija

  DRUŽBENOODGOVORNO GOSPODARJENJE KOT SOCIALNA INOVACIJA

  MAG. VIKTOR ŽAKELJ – EKONOMIST, PUBLICIST IN NEKDANJI SLOVENSKI POLITIK Filozof Božidar Debenjak pravi, da je v slovenščini beseda odgovornost pravi omnibus. Mogoče to velja tudi za druge jezike. Večpomenskost te besede je dejstvo. Zato kaže parafrazirati filozofa Spinozo, rekoč,…

 • Slovenija

  STANOVANJSKA ZADRUGA ZADRUGATOR

  MAŠA HAWLINA IN ROK RAMŠAK – ČLANA STANOVANJSKE ZADRUGE ZADRUGATOR Slovenska stanovanjska politika je po tranziciji in obširni privatizaciji večinoma zamrla. Izjemo predstavlja zagotavljanje manjšega števila stanovanj ali stanovanjske pomoči za najbolj ogrožene dele prebivalstva. Ob obširni privatizaciji naj bi…

 • Slovenija

  ŠOLE KOT SREDIŠČA SKUPNOSTI

  DR. ŽIVA KOS – VIŠJA SVETOVALKA NA ZRSŠ IN ASISTENTKA UL PEF, DR. SLAVKO GABER IN DR. VERONIKA TAŠNER – UL PEF Kljub različnim pričakovanjem in interesom (političnim, ekonomskim, socialnim) so šole predstavljale in predstavljajo prostor varnosti, gotovosti posameznic/posameznikov in…

 • Slovenija

  DRUGA VIOLINA

  DR. VALERIJA BUŽAN – DIREKTORICA CUDV DRAGA Že več let je pri nas zorela želja odpreti lokal s prav posebno ponudbo in z malce nevsakdanjimi zaposlenimi, zato smo se trudili pridobiti ali najeti prostore za izvajanje dejavnosti gostilne v središču…

 • Slovenija

  SINDIKATA VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA IN ZNANOSTI

  VLADIMIR TKALEC – PRVI GLAVNI TAJNIK SVIZ Ustanovitev samostojnega Sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti (SVIZ) v letu 1990 sovpada z osamosvajanjem Republike Slovenije izpod okrilja federativne države Jugoslavije. Po zmagi opozicijskih strank na volitvah v skupščino v letu 1989 in…

 • Slovenija

  SKUPNOSTNI URBANI EKOVRT V BOROVI VASI V MARIBORU

  SIMONA TRČAK ZDOLŠEK – UNIV. DIPL. INŽ. KMETIJSTVA, SPEC. MANAGEMENTA V IZOBRAŽEVANJU, DRUŠTVO URBANI EKO VRT Mesto Maribor je od nekdaj slovelo po tem, da je industrijsko mesto, v katero se je preseljevalo ogromno ljudi iz ruralnega okolja. Ti ljudje…

 • Slovenija

  KNJIŽNICA REČI

  JOŠT DERLINK – PROJEKT KNJIŽNICA REČI Knjižnica Reči je prva neprofitna izposojevalnica predmetov za delo in prosti čas v Sloveniji. Deluje po principu klasične knjižnice, le da si uporabniki namesto knjig izposojajo predmete, kot so: šivalni stroj, projektor, gasilske mize,…