Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem uporabe te strani soglašate z uporabo piškotkov.

Kategorija: Slovenija

Slovenija

UVEDBA MEDNARODNE MATURE (INTERNATIONAL BACCALAUREATE) V SLOVENIJI 

IVAN LORENČIČ IN JANEZ ŠUŠTERŠIČ – RAVNATELJA DRUGE GIMNAZIJE MARIBOR IN GIMNAZIJE BEŽIGRAD 1988 Začetek osemdesetih let prejšnjega stoletja je področje slovenskega srednješolskega izobraževanja zaznamovala uvedba usmerjenega izobraževanja, ki je predstavljalo veliko spremembo in odmik od ustaljenega modela srednješolskega izobraževanja. Največjo spremembo je doživelo področje…

Slovenija

PROGRAM MLADIH RAZISKOVALCEV 

CIRIL BAŠKOVIČ, DR. BORIS FRLEC, ERIK VRENKO – SNOVALCI IN NOSILCI RAZVOJA PROGRAMA MLADIH RAZISKOVALCEV Program Mladih raziskovalcev se je formalno začel s sklepom takratne Raziskovalne skupnosti Slovenije 9. julija 1985 in s prilagoditvami brez prekinitve traja še danes, torej že krepko čez trideset let….

Slovenija

SLOVENSKI PLEBISCIT 1990 KOT SOCIALNA INOVACIJA 

MAG. VIKTOR ŽAKELJ – EKONOMIST, PUBLICIST IN NEKDANJI SLOVENSKI POLITIK Plebiscit razumem kot »odločitev ljudstva«, kot splošno ljudsko glasovanje, v našem primeru za samostojnost in neodvisnost takratne SR Slovenije, da bi lahko Slovenci skupaj z drugimi takratnimi prebivalci SRS postali nacija, v državo organiziran narod….

Slovenija

ZGODOVINSKA VLOGA ZSMS 

ANDREJ VERLIČ – NEKDANJI SEKRETAR ZSMS Pred skoraj tridesetimi leti, maja 1989, se svet na prvi pogled ni bistveno razlikoval od današnjega. Na ravni vsakdanjega življenja so ljudje prenašali podobne tegobe, se spoprijemali s podobnimi težavami, se veselili uspehov, celo veliko predlaganih rešitev je bilo…

Slovenija

ABORTUS NA ZAHTEVO ŽENSKE 

DR. SARA ROŽMAN – VODJA ODDELKA ZA IZOBRAŽEVANJE IN RAZVOJ EUSA, DR. METKA MENCIN ČEPLAK – FDV UL IN DR. MILICA ANTIĆ GABER – FF UL Ko govorimo o razvoju reproduktivnih pravic v Sloveniji, moramo pogledati v našo polpreteklo zgodovino. Vsa najpomembnejša zakonodaja, ki se…

Slovenija

DELO S STORILCI NASILJA 

GREGOR MEŠIČ – DRUŠTVO ZA NENASILNO KOMUNIKACIJO Društvo za nenasilno komunikacijo je nevladna organizacija, katere namen je celostno reševanje problematike nasilja. Temeljni cilj naših programov je povečanje varnosti žrtev nasilja in zmanjševanje posledic nasilja. Od ustanovitve leta 1996 naprej na društvu izvajamo programe za povzročitelje…

Slovenija

ZADRUGA STARA ROBA, NOVA RABA 

DR. LUNA J. ŠRIBAR – SOUSTANOVITELJICA IN PREDSEDNICA ZADRUGE STARA ROBA NOVA RABA Začetki Posredovalnica rabljenih predmetov se je sprva razvijala kot zaposlovalni projekt društva za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice. Iniciativa se je razvijala postopoma; nastajala in oblikovala se je na podlagi splošne…

Slovenija

PRAVIČNA TRGOVINA V SLOVENIJI 

ŽIVA LOPATIČ – VODJA TRGOVINE 3MUHE Po definiciji Svetovne pravičnotrgovinske organizacije (WFTO) je pravična trgovina trgovinsko partnerstvo, ki temelji na dialogu, transparentnosti in na spoštovanju ter si prizadeva za večjo enakopravnost v mednarodni trgovini. Prispeva k trajnostnemu razvoju, in sicer tako, da ponuja boljše pogoje…

Slovenija

STANOVANJSKA ZADRUGA ZADRUGATOR 

MAŠA HAWLINA IN ROK RAMŠAK – ČLANA STANOVANJSKE ZADRUGE ZADRUGATOR Slovenska stanovanjska politika je po tranziciji in obširni privatizaciji večinoma zamrla. Izjemo predstavlja zagotavljanje manjšega števila stanovanj ali stanovanjske pomoči za najbolj ogrožene dele prebivalstva. Ob obširni privatizaciji naj bi namreč postali vsi lastniki in…

Slovenija

ŠOLE KOT SREDIŠČA SKUPNOSTI 

DR. ŽIVA KOS – VIŠJA SVETOVALKA NA ZRSŠ IN ASISTENTKA UL PEF, DR. SLAVKO GABER IN DR. VERONIKA TAŠNER – UL PEF Kljub različnim pričakovanjem in interesom (političnim, ekonomskim, socialnim) so šole predstavljale in predstavljajo prostor varnosti, gotovosti posameznic/posameznikov in skupnosti. Dileme, izzivi in priložnosti,…

Slovenija

DRUGA VIOLINA 

DR. VALERIJA BUŽAN – DIREKTORICA CUDV DRAGA Že več let je pri nas zorela želja odpreti lokal s prav posebno ponudbo in z malce nevsakdanjimi zaposlenimi, zato smo se trudili pridobiti ali najeti prostore za izvajanje dejavnosti gostilne v središču Ljubljane, kar nam je poleti…

Slovenija

»PROJEKT ČLOVEK«: KLJUČNA NAČELA PRI UVAJANJU INOVATIVNIH SOCIALNOZDRAVSTVENIH PROGRAMOV NA PODROČJU POMOČI ZASVOJENIM Z DROGAMI 

DR. BOGDAN POLAJNER, UNIV. DIPL. PSIH. – USTANOVITELJ IN VODJA PROGRAMA PROJEKT ČLOVEK Program »Projekt Človek« smo v Sloveniji začeli uvajati postopoma od leta 1993 naprej in že skoraj tri desetletja predstavlja največji slovenski nevladni strokovni visokopražni program za zasvojene z drogami. Prispevek osvetljuje nekatera…

Slovenija

SINDIKATA VZGOJE, IZOBRAŽEVANJA IN ZNANOSTI 

VLADIMIR TKALEC – PRVI GLAVNI TAJNIK SVIZ Ustanovitev samostojnega Sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti (SVIZ) v letu 1990 sovpada z osamosvajanjem Republike Slovenije izpod okrilja federativne države Jugoslavije. Po zmagi opozicijskih strank na volitvah v skupščino v letu 1989 in oblikovanju koalicije Demos so demokratični…

Slovenija

KNJIŽNICA REČI 

JOŠT DERLINK – PROJEKT KNJIŽNICA REČI Knjižnica Reči je prva neprofitna izposojevalnica predmetov za delo in prosti čas v Sloveniji. Deluje po principu klasične knjižnice, le da si uporabniki namesto knjig izposojajo predmete, kot so: šivalni stroj, projektor, gasilske mize, detektor kovin ali krožna žaga….