Finska

TABORI PROMETEJ IN MLADINSKA FILOZOFSKA PRIREDITEV

MATTI MÄKELÄ – PREDSEDNIK ZDRUŽENJA TABOROV PROMETEJ 2000–2005


Številni običaji odraščanja mladim ljudem ponujajo priložnost, da lasten pogled na družbo razvijejo stran od ustaljenih vlog, ki jih imajo doma in v šoli ter tudi med prijatelji. Na Finskem je svetopisemska poletna šola Luteranske cerkve obdržala svojo široko priljubljenost, in to kljub splošni sekularizaciji finske kulture.

Od leta 1984 finske šole ponujajo učne ure filozofije in primerjalne religiologije učencem iz nereligioznih družin, ki ne želijo, da bi njihovi otroci obiskovali tradicionalne religiozne predmete. Ti učenci so kmalu začeli zahtevati resnično alternativo religioznim poletnim taborom in tako je leta 1989 skupina skupaj z njihovimi učitelji oblikovala prvi tabor Prometej.

Odraščevalni poletni tabor z nereligiozno vsebino, ki ga načrtujejo učitelji, v resnici ne bi predstavljal pomembne socialne inovacije, toda zelo zgodaj so k načrtovanju, organiziranju in k vodenju povabili udeležence iz prejšnjih let. Tako je bilo ustvarjeno edinstveno ozračje, v katerem v vsakem taboru okoli dvajset mladoletnikov skupaj z dvema odraslima prostovoljcema preživi teden dni v razmišljanju in razpravljanju o zahtevnih temah, ki se tičejo življenja, družbe in človeka.

Naslednji inovativen element je odsotnost kakršnih koli ideoloških vodil oziroma učnega načrta, ki bi se ga med taborom morali priučiti. Vse izkušnje, vse uvide, vse misli in vse občutke vseh udeležencev, ne glede na njihovo starost, vzamejo resno in podvržejo spoštljivi kritiki. Dialog med udeleženci tabora, mladimi vodiči pomočniki in odraslimi vodiči deluje, zato ker program vsebuje ustrezno ravnotežje med mišljenjem in razpravljanjem, izkušanjem in aktivnim delovanjem. Nihče ne ve vnaprej, kam bo diskusija pripeljala.

Mladostniki, ki sodelujejo pri organizaciji taborov Prometej, s tem ko organizirajo, načrtujejo in vodijo dejavnost, ki po navadi zahteva visokousposobljene odrasle osebe, dobijo priložnost, da nase prevzamejo resnično odgovornost. Brez pretiranega cirkusa se vpeljejo v vloge, rade volje skrbijo za svoje naloge, sodelujejo s skupino in drug z drugim kot ekipa. Sposobni so se spoprijeti z najbolj čudnimi izzivi in samozavestno vstopiti v resne razprave z njim nepoznanimi avtoritetami.

Tradicija taborov Prometej je pripeljala do Mladinske filozofske prireditve, ki je zdaj postala tradicija sama po sebi. Taborska izkušnja dialoga je navdahnila idejo o velikem javnem dogodku, na katerem bi se govorce z najvišjih sfer mislecev, filozofov, politikov, znanstvenikov in umetnikov povabilo, da se z mladimi soočijo po njihovih lastnih pravilih.

Mladinska filozofska prireditev predvideva, da začetni govorec oder zavzame samo za deset minut, čemur sledi enourni dialog z dvema dobro pripravljenima nasprotnikoma (starima od 16 do 25 let), po koncu katerega se lahko pogovoru pridruži celotno občinstvo. Srečanje traja 90 minut in se temeljito poglobi v govorčevo temo. Posebna pozornost je posvečena temu, da se dialog odvija v medsebojnem spoštovanju, namesto da se poskuša pokazati, kdo več ve.

Ta tridnevni dogodek je organiziran v sodelovanju študentov filozofije na Univerzi v Helsinkih in učiteljev filozofije ter primerjalne religiologije.

Tabori Prometej in Mladinska filozofska prireditev se krepijo, razvijajo in celo rastejo, čeprav ne temeljijo na komercialnem formatu in niso podprti s finančnimi ali političnimi pokrovitelji. Moč prostovoljne dejavnosti je tisočim mladim Fincem in Finkam podala edinstveno priložnost, da odločilni korak v odraslost opravijo brez ideološke prtljage.


Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.