Finska

FINSKO ZDRUŽENJE IGRALNIH AVTOMATOV

RAIMO VISTBACKA – PREDSEDNIK ZADNJEGA UPRAVNEGA ODBORA ZDRUŽENJA RAY 2016, MINISTER ZA PROMET 1989-1990, POSLANEC 1987-2011


Prvega aprila leta 1938 ustanovljeno Finsko združenje igralnih avtomatov je socialna inovacija, ki se je skozi leta delovanja oblikovala v most med nevladnimi organizacijami in državo. Igre na srečo po vsej državi so postale nadzorovane prek nevladnih organizacij in države.

Nemški in finski trgovci so v drugi polovici dvajsetih let prejšnjega stoletja začeli dejavnost iger na srečo s t. i. avtomati Bayazzo. Zelo zgodaj se je v javnosti pojavila skrb zaradi velikih dobičkov zasebnih trgovcev, ki so profitirali na račun ljudi, ki so zavzeto igrali igre na srečo. Pritisk na uradnike se je povečeval in leta 1993 je bila sprejeta uredba, ki dovoljuje dejavnost igralnih avtomatov samo humanitarnim organizacijam.

Finsko združenje igralnih avtomatov se je razvilo iz osmih ustanovnih organizacij leta 1938. Način njegovega delovanja je določila država, in sicer zbiranje sredstev v prid javnega zdravja. Ta javnopravna organizacija je imela unikatno sestavo, za katero so se zanimali tudi drugod po svetu. Drugače kot druga združenja je bilo združenje igralnih avtomatov od vsega začetka skupen projekt države in nevladnih organizacij, katerega namen je bil zbiranje sredstev za humanitarno delovanje za skupno dobro v skupnosti. Država je podpirala organizacije in jim tako zagotovila pogoje za delovanje.

Združenje igralnih avtomatov je začelo delovati 1. 4. 1938. V uporabi je bilo 670 igralnih avtomatov. Že v prvem letu so iz dobička razdelili današnjih 12 milijonov evrov pomoči skupno 84 organizacijam.

Združenje je oblikovalo skupino pravnikov, ki je sklepala pogodbe s podjetniki – predvsem z lastniki restavracij, ter začelo proizvajati in vzdrževati avtomate, zbirati v avtomate na ta način zbran denar in prijavljati sredstva. Združenje je obravnavalo tudi prijave organizacij za sredstva in vladi predlagalo delitev sredstev. Hkrati je nadziralo z igranjem oblikovan tok denarja vse do načinov porabe sredstev, opredeljenih v odločbi za njihovo dodelitev. Sredstva so bila odobrena vsem skupnostim, ki so delovale za skupno dobro in so izpolnjevale pogoje. Konec šestdesetih let so bile v sistem vključene še igre v igralnicah, od konca osemdesetih naprej pa še lastne igralnice ter v začetku devetdesetih mednarodne igralnice.

Združenje RAY je do leta 2016 organizacijam razdelilo skupno 10,5 milijarde evrov pomoči. Vsega skupaj je sredstva prejelo približno 3.500 organizacij. To so zares velike številke, ki bi jih bilo težko, če ne celo nemogoče doseči kako drugače.

Leta 2016 je združenje RAY doseglo zgodovinsko najboljši rezultat. Ministrstvo je na podlagi predloga odbora RAY razdelilo 317,6 milijona evrov. Del sredstev je šel v državno blagajno, iz katere se zagotavljajo izplačila veteranom in veterankam vojn ter nadomestila za vojno invalidnost/poškodbe. Za veterane in veteranke naših vojn smo do zdaj skrbeli in tako bomo tudi v prihodnje, dokler ne bo še zadnji izmed nas odšel. Združenje RAY je v letih delovanja za veterane in veteranke namenilo približno 2,4 milijarde evrov.

Zahvala za to impresivno vsoto gre igralcem in igralkam iger na srečo. Vsak tretji polnoletni finski državljan ali državljanka je sodeloval/-a pri zbiranju te vsote z igranjem iger na srečo RAY. Igralci in igralke so sodelovali s kovanci, z bankovci, bančnimi karticami in z igranjem prek interneta; tako so prispevali svoj delež pomoči posamezniku.

Sredstva, ki jih je združenje RAY dodeljevalo, so prispevala k uravnavanju neenakosti med ljudmi. Organizacije, ki so prejemale sredstva, so od nekdaj opravljale pomembno delo z ljudmi, ki so imeli v življenju v povprečju slabša izhodišča ali pa se je njihov položaj poslabšal, ko jih pomoč družbe ni dosegla. Združenje RAY omogoča družbene dejavnosti ki pomagajo ravno tistim, ki se znajdejo v takšnem položaju.

Združenje RAY je omogočilo tudi nastanek drugih socialnih inovacij. V organizacijah razvite nove ideje so prenesli na javno administracijo in ponudbo storitev v občinah. Združenje RAY je težilo k oblikovanju novih načinov delovanj, ki bi lahko postali del sistema storitev v družbi.

Delovanje organizacij pokriva skoraj vsa polja vsakdanjega življenja. V finski družbi ni veliko dejavnosti, ki ne bi bile povezane z združenjem RAY. Humanitarne aktivnosti so še naprej usmerjene na vse starostne skupine. Rečemo lahko, da brez teh organizacij Finska ne bi bila takšna, kot je.

Združenje RAY je svojo nalogo dobro opravljalo ter zmoglo uspešno podpirati socialne in zdravstvene organizacije pri njihovem pomembnem delovanju v prid Fincev in Fink.

V začetku leta 2017 smo vse dejavnosti na področju iger na srečo na Finskem – Fintoto Oy, RAY in Veikkaus Oy – združili v eno podjetje, in sicer Veikkaus Oy, katerega lastnik je država. Monopol je na področju iger na srečo najboljši način za preprečevanje zlorabe ter zmanjševanje iz igranja izvirajočih socialnih in zdravstvenih problemov. Združitev vseh dejavnosti na področju iger na srečo je dodatno okrepila monopol. S pomočjo enega igralnega računa lahko novo igralno podjetje razvija učinkovitejša sredstva za obvladovanje igranja za tiste, ki imajo s tem težave.

Cilj izpred 78 let ostaja v veljavi. Pri delu je pomembno upoštevati glasove organizacij, ki dobivajo sredstva, ter njihove poglede. Modrosti, ki so jo prinesle dolgoletne izkušnje, ne kaže spregledati.

Delovanje na področju iger na srečo bo tudi v prihodnje prispevalo k finskem zdravju in blaginji ter preprečevalo revščino. Pri tem delu imajo organizacije na področju sociale in zdravstva velik pomen za vse, ki so deležni njihove podpore in pomoči.

Združenje RAY je novemu podjetju Veikkaus Oy omogočilo dobro izhodišče za dosežke in načine delovanja.


Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.