Finska

FINSKA OSNOVNA EDUKACIJA IZ UMETNOSTI – INOVATOR USTVARJALNOSTI

MINNA LINTONEN – POSLANKA 2003-2007


Osnovno izobraževanje iz umetnosti in široka razvejanost njegovih institucij na Finskem sta tudi v mednarodnem merilu edinstvena. Finska država s pomočjo osnovnega izobraževanja iz umetnosti prispeva k razvoju ustvarjalnosti že več kot 30 let.

Osnovno izobraževanje iz umetnosti je z zakonom določeno (L633/1998), ciljno naravnano, postopno napredujoče in organizirano poučevanje različnih umetnosti. Namenjeno je predvsem otrokom in mladostnikom, ki tako razvijajo sposobnost izražanja sebe in se hkrati pripravijo za ustrezno področje poklicnega ali visokošolskega pouka. Osnovni pouk iz umetnosti, vse od glasbe do cirkusa, razvija ustvarjalnost in prispeva k dobrobiti otrok in mladostnikov. Osnovno izobraževanje iz umetnosti ni del osnovne ali srednje šole, ampak je prostovoljno šolanje na področju umetnosti, ki ga izvajajo institucije, kot so: glasbene in plesne šole, šole za ročne spretnosti, slikarske in druge šole. Učni načrti teh šol temeljijo na odobrenih učnih načrtih Finskega zavoda za šolstvo. Osnovno izobraževanje iz umetnosti ni nadomestek pouka iz umetnosti v osnovni šoli, ampak je namenjeno poglabljanju znanja in spretnosti otrok in mladostnikov.

Na Finskem je osnovno izobraževanje iz umetnosti organizirano na področju glasbe, besednih umetnosti, plesa, predstavnih umetnosti, kot so: cirkus in gledališče, ter vizualnih umetnosti, kot so: arhitektura, avdiovizualna umetnost, slikarstvo in ročne spretnosti. Pouk je razdeljen na osnovni in razširjen del kurikuluma. Cilj osnovnega pouka iz umetnosti je podpirati ustvarjalno mišljenje in delovanje, oblikovati temelj za vseživljenjske konjičke, okrepiti čutno in čustveno občutljivost, razvijati učne in odnosne spretnosti, razvijati razumevanje in interpretacijo različnih kultur ter podpirati rast in razvoj učenčeve ali učenkine identitete ter njegove ali njene sposobnosti analizirati svet, ki ga obdaja.

Osnovno izobraževanje iz umetnosti financirajo država, občine in s šolninami. Šole tudi same zbirajo denar. Leta 2017 je bilo na Finskem na področju umetnosti v 251 občinah (v 85 odstotkih vseh občin) 393 šol s 126.000 učenci in učenkami, od katerih jih je bilo 15 odstotkov osnovnošolske starosti. Pouk iz umetnosti daje zaposlitev več kot 3.600 ljudem.

V zadnjih letih se je zaradi teh šol finska umetnost razvila na raven, ki je deležna mednarodnega priznanja. Vloge teh šol za dobrobit in zdravje ljudi ne gre podcenjevati. Finske šole na področju osnovnega izobraževanja iz umetnosti so ena izmed ustvarjalnih sil, ki so prispevale k razvoju Finske. Kultura je pomemben družbeni resurs; umetnost se razvija skupaj z otroki in mladostniki. Klub vsemu pa je treba priznati, da se nahajamo šele na začetku poti in končna postaja ustvarjalnosti nas čaka šele čez desetletja. Razvoj človeškega potenciala potrebuje stalno spodbudo kulture in umetnosti. Da bi nas naše inovacije tudi v prihodnje peljale naprej, bomo potrebovali še več tovrstne spodbude.


Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.