Hrvaška

ELEKTRARNA V RAZVOJNEM CENTRU IN TEHNOLOŠKEM PARKU KRIŽEVCI

MAG. TIHOMIR HODAK – DIREKTOR KRIŽEVŠKEGA PODJETNIŠKEGA CENTRA


Kljub dejstvu, da ima Hrvaška naravne potenciale za uporabo obnovljivih virov energije, je njihovo izkoriščanje žal na nizki ravni. V enem letu je na Hrvaškem v povprečju 2.500 sončnih ur, kar nas uvršča v vrh držav v Evropi. To pa se ne zrcali v količini nameščenih fotovoltaičnih sistemov na Hrvaškem – nahajamo se na samemu repu držav Evropske unije. Do leta 2016 je Hrvaška namestila za 50,3 MWp fotovoltaičnih sistemov, nekatere druge države članice EU pa: Slovenija 259 MWp, Slovaška 45 MWp, Bolgarija 1.037 MWp, Romunija 1.371 MWp, Češka 2.047 MWp, Nemčija 41.340 MWp. Ob tem 50 % vseh projektov obnovljive energije spada v t. i. skupnostno energijo, energijo v rokah državljanov. Gre torej za projekte, ki jih vodijo energetske zadruge ali lokalne oblasti. Vprašanje pa je, zakaj hrvaški državljani ne želijo vlagati v obnovljivo energijo in podpirati tovrstnih projektov.

Glede na našo raziskavo je 89 % sodelujočih izrazilo zanimanje za vlaganje v vire obnovljive energije in potrdilo domnevo, da bi projekt, ki ga vodi energijska zadruga, podprli. Po njihovem mnenju je zelo pomembno tudi to, da imajo projekti na področju obnovljivih energetskih virov (OEV) pozitiven učinek na lokalno okolje. Vprašanje se tako glasi, zakaj državljani ne sodelujejo pri ustvarjanju energetskega prehoda in kaj predstavlja oviro za vlaganje. Ugotovili smo, da obstoji vezni člen, ki povezuje kakovost projektov OEV ter omogoča preprost, transparenten in hiter način investiranja državljanov.

Zamislili smo si uporabo skupinskega financiranja (crowdfunding) kot orodja, ki pobudnikom projektov omogoča, da pridobijo finančne vire, ki jih potrebujejo za implementacijo OEV in ki državljanom omogoča investiranje v isti projekt v zameno za povračilo sredstev. Skupinsko financiranje je spletni poziv prek interaktivne spletne strani, ki skuša mobilizirati finančne vire za specifičen projekt.

Ker do takrat na Hrvaškem še ni bilo takšnega modela, smo se odločili, da to storimo v sodelovanju z lokalnimi oblastmi. Takšnega partnerja smo našli v mestni administraciji mesta Križevci in v vodstvu Centra za podjetnost Križevci, ki upravlja stavbo Razvojnega centra in tehnološkega parka Križevci.

Skupinsko financiranje, ki temelji na mikroposojilih, pomeni izposojanje sredstev med deležniki, v tem primeru državljanov in zelenih energetskih zadrug. Projekt sončne strehe Križevci (Križevački sunčani krovovi) smo ustvarili v sodelovanju z Zadrugo za zeleno energijo (The Green Energy Cooperative) kot nosilko projekta skupinske investicije ter mestom Križevci in s Centrom za podjetnost Križevci (CPK). Mesto Križevci je lastnik in ustanovitelj centra za podjetnost. Ta je bil ustanovljen z namenom promocije podjetnosti in ustvarjanja pozitivne podjetnostne atmosfere ter krepitve obrti in podjetnosti na območju Križevcev in njegove okolice. Nahaja se v upravni stavbi Razvojnega centra in tehnološkega parka.

Naša zadruga je bila ustanovljena leta 2013. Ima 19 članov s področja stroke, aktivizma in prakse, za katerimi so leta izkušenj na področjih energetike, ekonomije, inoviranja, varstva okolja, urbanizma in razvoja podeželja. Naše vodilo je Energija v rokah državljanov, naše poslanstvo pa je podpora javnega sektorja in državljanov ter razvoj, uporaba in vlaganje v projekte na področju obnovljivih virov. Naše osrednje delo zadeva skupnostno energijo in se nanaša na decentralizacijo produkcije energije iz obnovljivih virov, ki je v lasti ali upravljanju državljanov, lokalnih iniciativ, skupnosti, lokalnih oblasti, nevladnih organizacij, kmetovalcev, zadrug ali malih in srednje velikih podjetnikov, ki na lokalni ravni ustvarjajo vrednost, ki v isti regiji tudi ostaja.

Mesto in CPK si prizadevata za doseganje prihrankov v porabi elektrike in spodbujata lokalne skupnosti, da uvedejo podobne projekte, v okviru katerih nameščajo minifotovoltaične elektrarne, pri tem pa jih s svojim znanjem s področja obnovljive energije podpira Kooperativa. Projekt je vzpostavil integrirano fotovoltaično elektrarno z močjo 30 Kw v lasti COOP. Elektrarna, ki bo primarno oskrbovala potrebe CPK, se nahaja na strehi upravne stavbe Razvojnega centra in tehnološkega parka Križevci, v kateri se nahaja tudi CPK. Presežki bodo, v dogovoru z dobaviteljem, usmerjeni v omrežje s samopostrežnim modelom »potrošnik z lastno produkcijo« oziroma t. i. protrošnikom (prosumer).

V Križevcih smo realizirali prvi projekt investiranja v obnovljive vire s pomočjo skupinskega financiranja na osnovi mikroposojil na Hrvaškem. Model je postavljen skladno z načelom stranke z lastno produkcijo oziroma protrošnika. Projekt se financira z energetskimi prihranki tekom desetih let, prihranki pa so vključeni tudi v stroške energije in vzdrževanja. Zadruga za zeleno energijo kot kooperativa in predstavnica državljanov vlagateljev KPC-ju ponuja najem solarne opreme za 10 let. Za obdobje trajanja najemne pogodbe so obveznosti Zadruge vzdrževanje ustreznega stanja solarne opreme in elektrarne ter opravljanje potrebnih popravil in rednih pregledov. V obdobju trajanja najemne pogodbe elektrarna sicer ostaja v lasti Zadruge. Po poteku pogodbenega obdobja pa bo elektrarna postala last mesta Križevci, pri čemer bo še vedno omogočala proizvajanje prihrankov.

Vsi vlagatelji morajo z Zadrugo podpisati sporazum o posojilu za 10 let, ki vključuje tudi 4,5 % obresti na pridobljena sredstva. Minimalni znesek posojila znaša 1.000 kun (150 evrov) na vlagatelja, maksimalni pa 10.000 kun (1.500 evrov) na vlagatelja.

Vsak vlagatelj z Zadrugo kot posojilojemalcem podpiše dolgoročno in namensko pogodbo za mikrokredit. Posojilo se odplačuje z letno rento po desetletni pogodbi, pri čemer se prvi obrok izplača 15 mesecev po dnevu izplačila posojila. Predlagani sistem (30 kW) bi zadostil vsaj delu energetskih potreb upravne stavbe in prinesel mesečne prihranke v višini stroškov elektrike. Vložki vlagateljev, ki so državljani, se bodo vračali iz mesečnih prihrankov. Po desetih letih, v katerih je investicija poplačana, sistem preide v lastništvo mesta in omogoča nadaljnje prihranke.

V desetih dneh smo s 53 državljani kot vlagatelji zbrali 230.000 kun. Solarni sistem je bil uspešno nameščen, samo fotovoltaično energetsko postajo pa obiskujejo številne delegacije in zainteresirani državljani. Poleg mesta Križevci in CPK smo sodelovali še z naslednjimi partnerji: Energy Cities, Greenpeace, ki je sodeloval pri kampanji in promociji, Evropska zveza energetskih zadrug RESCoop, Terra Hub, Regionalna energetska agencija Sjever ter hrvaška fotovoltaična tovarna, Solvis.

Ustvarjanje projekta je zahtevalo modifikacijo poslovnega modela in njegovo prilagoditev hrvaški zakonodaji. Ne gre za samo neposredno prodajo elektrike posamezniku, ampak za to, da v najem oddajamo solarno napravo, ki proizvaja elektriko in je uporabljena na sami lokaciji. Uporabnik plača pristojbino v znesku, ki je enak znesku prihrankov. Vračilo posojila vlagateljem se odplačuje iz istih prihrankov. Odziv državljanov je prekosil naša pričakovanja. Do tega dne smo od 150 državljanov prejeli več kot 1,200.000 kun sredstev. Rezultati analize kažejo, da ima 87 % sodelujočih pozitivno mnenje o mestni upravi. Pred sončno kampanjo v Križevcih je imelo takšno mnenje 38 % vprašanih.

Na podlagi pridobljenih izkušenj smo prišli do ideje o ustanovitvi spletne vlagateljske platforme za OEV. Platforma bi s pomočjo Zadruge za zeleno energijo uporabila iniciatorje projekta za pridobivanje sredstev in pripravo projekta financiranja.


Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.